Hvad er Psykoterapi?

Hjælp til forandring og trivsel

Hvad er psykoterapi? Det er samtaleterapi, som støtter og hjælper dig til at få indsigt i og forstå dine udfordringer, som gør, at du ikke trives. Du får de værktøjer du har brug for til at kunne trives og kan få din livskvalitet tilbage.

At løbe ind i udfordringer er en del af det at leve. Nogle gange kan udfordringerne være så overvældende, at man ikke selv kan håndtere dem.

Vi har alle brug for at føle os set, hørt og anerkendt. Nogle oplever det som en indre længsel, ensomhed eller som et stort hul i maven. Andre oplever det som en utilfredshed, de ikke kan sætte ord på.

Man kan stå i en akut krise og have brug for hjælp til at håndtere den. Man kan også have brug for sparring og støtte til håndtering af hverdagens udfordringer.

Psykoterapi kan bruges til meget. Her kommer eksempler på, hvad terapi kan bruges til:

At få større selvindsigt

At få sparring og støtte til refleksion

At bryde uhensigtsmæssige vaner

At bearbejde sorg

At minimere tankemylder

Relationsproblemer

At håndtere stress

Hvis du har depression og/eller angst

Og meget, meget mere


Lav din egen hjemmeside gratis!